Политика на поверителност.

 

АРТЕ ООД

Западна Индустриална Зона
5800 Плевен, България
Телефон: +359-882-123902

Фирмата е регестрирана с фирмено дело: No 1073/2003г

Ид. No по ДДС:  BG114615175

E-mail: arteood@yahoo.com
Internet: www.old.artebg.com

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

АРТЕ ООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има за цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на сайта artebg.com  на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

  • точност и актуалност на данните;
  • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
  • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • ограничение на целите на обработване;

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 3. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

  • Комуникация с контрагента при отправено запитване на имейл или чрез форма от сайта. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

(2) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

  • Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща и име)
  • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашето запитване към нас, можете да попълните в него данни за име, телефонен номер.
    • Цел, за която се събират данните: по-добро обслужване на контрагента и съобразяване с изискванията му за осъществяване на контакт и получаване на информация от нас.

(3) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Чл. 4. Администраторът може да използва т.нар. „бисквитки“ за спомагане постигане на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското удовлетворение от уебсайта, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на уебсайта.