ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРА „Седмица на Любовта с Арте“.

  ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРА „Седмица на Любовта с Арте“. РАЗДЕЛ 1.  Организатор на играта  1.1. Организатор на Фейсбук играта “ Седмица на Любовта С АРТЕ“ е „АРТЕ ООД“,