ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРА „ГОТВИМ С АРТЕ“

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРА

ГОТВИМ С АРТЕ“

 

РАЗДЕЛ 1. 

Организатор на играта 

1.1. Организатор на Фейсбук играта “Готвим с АРТЕ“ е „АРТЕ ООД“,  ЕИК:114615175, със седалище и адрес на управление в гр. Плевен, ул. Веслец  №22 и адрес за кореспонденция в гр. Плевен, Западна индустриална зона УПИ  XLI кв. 608

1.2. Целта на тези общи правила е да се установят условията за провеждане,  участие и прекратяване на Фейсбук игра, както и реда за определяне на  печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените  правила са задължителни и обвързват участниците в играта.

1.3. Организаторът на играта има правото едностранно да допълва или  променя условията на играта спрямо българското законодателство. В тези  случаи Организаторът се задължава незабавно и публично да оповести  съответните допълнения и изменения, по начина, по който са обявени  настоящите официални правила на играта.

РАЗДЕЛ 2. 

Период на провеждане на играта 

2.1. Играта се организира с рекламна цел за популяризиране на Арте ООД сред  фейсбук аудиторията. Играта ще се проведе при спазване на настоящите  правила в периода от 01 септември 22 г. до 23 септември 22 г.  включително. 

РАЗДЕЛ 3. 

Териториален обхват на Играта 

3.1. Играта се организира и провежда във Фейсбук страницата на фирма Арте  ООД с адрес:https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5- %D0%9E%D0%9E%D0%94-102770938225105

3.2 Участниците в играта трябва да пребивават на територията на  Република България.

РАЗДЕЛ 4. 

Механизъм и условия за участие в играта 

4.1. Всеки, който иска да се включи в играта е необходимо да :

  1. Хареса страницата на Арте ООД

https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5- %D0%9E%D0%9E%D0%94-102770938225105.

  1. След което да хареса следната снимка -„Готвим с АРТЕ“.
  2. Да спомене двама души в коментарите под снимката „Готвим с АРТЕ“.
  3. След края на играта, на 24 септември 22г. ще бъдат изтеглени петима късметлии, които ще спечелят по 1 книга с рецепти на Иван Звездев.
  4. 4.2. Всички изпълнили условията Фейсбук потребители имат равни шансове за  участие в жребия за наградата. Всеки потребител чрез тяхното изпълнение  има право на многократно участие. В игрите НЕ могат да участват лица,  работещи за „Арте ООД“, както и техни преки родственици: деца, родители,  братя, сестри, съпрузи.

4.3. Само потребителите, които отговарят на тези общи условия в периода на  провеждане на играта, имат право да участват в тегленето на победителите.

РАЗДЕЛ 5. 

Награди в Играта 

5.1. С участието си в играта, участниците декларират, че са обвързани с  Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на  играта.

5.2. Наградите, определени за спечелилите участници в Играта, са:

5 книги с рецепти на Иван Звездев

5.3.Не се допуска замяна на спечелените награди с паричната им равностойност.

РАЗДЕЛ 6. 

Процедура за обявяване на спечелилите, обявяване и получаване на  наградите 

6.1. Определянето на печелившите ще се осъществи чрез специален софтуер от независим източник, чийто принцип на теглене осигурява равен шанс за печалба на всички участници в  играта.

6.2. Печелившите участници от тегленето ще бъдат обявени на 24 септември 2022г. на Фейсбук страницата на Арте ООД    https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5- %D0%9E%D0%9E%D0%94-102770938225105 чрез публикация и стори

6.3. До 30–ти септември включително 2022 г. победителите трябва да  потърсят своята награда, като ни пишат Фейсбук съобщение на официалната ни страница, посочена в т. 6.2., или се свържат с нас на телефон 0882 123 902. 

Ако спечелилите не потърсят наградата си до 30–ти септември включително  2022 г., това се приема за отказ от нея.

РАЗДЕЛ 7. 

Лични данни 

7.1. Чрез включването си в играта участниците са съгласни с предвиденото в  настоящите правила.

7.2. Участието в играта предполага категоричното съгласие на участващите  техните данни да бъдат запазени и обработвани от компания „Арте“ ООД.

Целите на обработването на тези данни са: определяне на спечелилите в  играта и получаване на наградите. Организаторът гарантира, че личните  данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в  настоящите правила, цели. 

7.3. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да бъдат  унищожени след краят на играта и раздаването на наградите.

7.4 Личните данни на победителите ще се използват само и единствено с цел  предоставянето на наградите от играта „Готвим с АРТЕ“.

7.5 В случай, че някой от печелившите участници е на възраст до 18 г., наградата може да  бъде получена от законния представител на спечелилото лице.

РАЗДЕЛ 8. 

Други условия 

8.1. Организаторът не поема отговорност или задължения за:

a./ Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни.

б./ Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по  отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри,  компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция.

8.2. Организаторът си запазва правото да прекрати играта, като обяви това по  подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата  или форсмажорни обстоятелства.

8.3. Оспорването на резултатите от играта, валидността и верността, на който  и да е резултат от страна на участник няма да бъдат разглеждани.

Новини

Беловската Коледа
За поредна година АРТЕ Плевен се включи в кампанията Беловската коледа. На 21-ви и 22-ри декември посетихме...
Коледа с АРТЕ
Споделяме снимки от една от празничните кампании на АРТЕ Плевен, а именно подаръци за пенсионираните...
Условия Facebook
1.1. Организатор на Фейсбук играта “Месец на великденските празници с АРТЕ“ е „АРТЕ ООД“,  ЕИК:114615175,...
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРА „ГОТВИМ С АРТЕ“
/*! elementor-pro - v3.4.1 - 01-09-2021 */.elementor-gallery__container{min-height:1px}.elementor-gallery-item{position:relative;overflow:hidden;display:block;text-decoration:none;border:solid...
Общи условия на Фейсбук игра „Месец на Великденските празници с Арте“
Организатор на Фейсбук играта “Месец на великденските празници с АРТЕ“ е „АРТЕ ООД“, ЕИК:114615175,...
Беловската коледа
За втора поредна година фирма АРТЕ взе участие в кампанията на Беловската коледа.
Благотворителна кампания в с. Коиловци
В центъра на село Коиловци се проведе съвместна благотворителна кампания между кметството и Арте ООД....
Гергьовден с Арте
По случай Гергьовден, фирма Арте ООД даде над 20 охладени цели агнета в цялата страна. Радваме се, че...
Коледа с Арте
На 23.12.2020г проведохме кампания в село Кунино под наслов „Коледа с Арте” , чрез...
Интересни факти за нахут
Нахутът представлява ниско храстче с височина около 50 – 60 см. Цъфти с бели цветчета с тънки синкави...
Беловската Коледа
Една от кампаниите, в които взехме участие беше Беловската Коледа. 58 семейства бяха подпомогнати с хранителни...
Седмицата на любовта с Арте
Ето и нашата печеливша  от „Седмицата на любовта с Арте“   Р.Т. от гр. Русе, която...
Благотворителна инициатива "Подай ръка"
В края на 2020г, ние от фирма Арте, проведохме и участвахме в редица благотворителни кампании с цел осигуряването...
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРА „Седмица на Любовта с Арте“
РАЗДЕЛ 1. Организатор на играта 1.1. Организатор на Фейсбук играта “ Седмица на Любовта...
Беловската Коледа
За поредна година АРТЕ Плевен се включи в кампанията Беловската коледа. На 21-ви и 22-ри декември посетихме...
Коледа с АРТЕ
Споделяме снимки от една от празничните кампании на АРТЕ Плевен, а именно подаръци за пенсионираните...
Условия Facebook
1.1. Организатор на Фейсбук играта “Месец на великденските празници с АРТЕ“ е „АРТЕ ООД“,  ЕИК:114615175,...
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРА „ГОТВИМ С АРТЕ“
/*! elementor-pro - v3.4.1 - 01-09-2021 */.elementor-gallery__container{min-height:1px}.elementor-gallery-item{position:relative;overflow:hidden;display:block;text-decoration:none;border:solid...
Общи условия на Фейсбук игра „Месец на Великденските празници с Арте“
Организатор на Фейсбук играта “Месец на великденските празници с АРТЕ“ е „АРТЕ ООД“, ЕИК:114615175,...
Беловската коледа
За втора поредна година фирма АРТЕ взе участие в кампанията на Беловската коледа.
Благотворителна кампания в с. Коиловци
В центъра на село Коиловци се проведе съвместна благотворителна кампания между кметството и Арте ООД....
Гергьовден с Арте
По случай Гергьовден, фирма Арте ООД даде над 20 охладени цели агнета в цялата страна. Радваме се, че...
Коледа с Арте
На 23.12.2020г проведохме кампания в село Кунино под наслов „Коледа с Арте” , чрез...
Интересни факти за нахут
Нахутът представлява ниско храстче с височина около 50 – 60 см. Цъфти с бели цветчета с тънки синкави...
Беловската Коледа
Една от кампаниите, в които взехме участие беше Беловската Коледа. 58 семейства бяха подпомогнати с хранителни...
Седмицата на любовта с Арте
Ето и нашата печеливша  от „Седмицата на любовта с Арте“   Р.Т. от гр. Русе, която...
Благотворителна инициатива "Подай ръка"
В края на 2020г, ние от фирма Арте, проведохме и участвахме в редица благотворителни кампании с цел осигуряването...
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРА „Седмица на Любовта с Арте“
РАЗДЕЛ 1. Организатор на играта 1.1. Организатор на Фейсбук играта “ Седмица на Любовта...